Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Nationaal Tennis Centrum Amstelveen

Nationaal Tennis Centrum Amstelveen

In de ontwikkeling van het Nationaal Tennis Centrum, behartigt bbn adviseurs de belangen van toekomstig huurder KNLTB. Aangezien het lastig is om een huurovereenkomst te schrijven voor een pand dat nog niet ontworpen is, is er ook een samenwerkings-overeenkomst opgesteld tussen partijen. bbn is ingestapt, net voor het tekenen van deze overeenkomsten na afronding van het VO. Waar je in een standaard UAV-GC omgeving processen en producten geborgd hebt in de procedure, is dat hier minder het geval. De uitdaging is dus om constant de verwachtingen tussen partijen te managen en daarbij te zorgen dat de huurdersbelangen maximaal geborgd worden in het proces.

Om verwachtingen te managen, moet je ze eerst kennen
Verwachtingen moeten natuurlijk niet alleen gemanaged worden tussen de KNLTB en de verhuurder. Het is ook zaak om binnen de eigen organisatie te kijken welke verwachtingen er zijn. Daarom zijn er voor de start van de werkzaamheden interviews geweest met 10 belangrijke personen binnen de KNLTB organisatie. In deze interviews kwam een gebrek aan betrokkenheid naar voren. Daarna is gestart om mensen actief te betrekken bij het project. Vanuit deze gesprekken kwamen nieuwe inzichten voor de inrichting van het NTC.

Verwachtingen vertalen in concrete afspraken
Na het vaststellen van de interne verwachtingen, is bbn met de ontwikkelaar om tafel gegaan om onze verwachtingen van het proces kenbaar te maken en de benodigde inspraak te organiseren. Op dit moment lijkt dit zijn vruchten af te werpen en gaan we gezamenlijk op weg naar een Definitief Ontwerp.

In de ontwikkeling van het Nationaal Tennis Centrum, behartigt bbn adviseurs de belangen van toekomstig huurder KNLTB. Aangezien het lastig is om een huurovereenkomst te schrijven voor een pand dat nog niet ontworpen is, is er ook een samenwerkings-overeenkomst opgesteld tussen partijen. bbn is ingestapt, net voor het tekenen van deze overeenkomsten na afronding van het VO. Waar je in een standaard UAV-GC omgeving processen en producten geborgd hebt in de procedure, is dat hier minder het geval. De uitdaging is dus om constant de verwachtingen tussen partijen te managen en daarbij te zorgen dat de huurdersbelangen maximaal geborgd worden in het proces.

Om verwachtingen te managen, moet je ze eerst kennen
Verwachtingen moeten natuurlijk niet alleen gemanaged worden tussen de KNLTB en de verhuurder. Het is ook zaak om binnen de eigen organisatie te kijken welke verwachtingen er zijn. Daarom zijn er voor de start van de werkzaamheden interviews geweest met 10 belangrijke personen binnen de KNLTB organisatie. In deze interviews kwam een gebrek aan betrokkenheid naar voren. Daarna is gestart om mensen actief te betrekken bij het project. Vanuit deze gesprekken kwamen nieuwe inzichten voor de inrichting van het NTC.

Verwachtingen vertalen in concrete afspraken
Na het vaststellen van de interne verwachtingen, is bbn met de ontwikkelaar om tafel gegaan om onze verwachtingen van het proces kenbaar te maken en de benodigde inspraak te organiseren. Op dit moment lijkt dit zijn vruchten af te werpen en gaan we gezamenlijk op weg naar een Definitief Ontwerp.

Facts and figures

Opdrachtgever: KNLTB
Architect: Just Architects bv
Print Friendly, PDF & Email