Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Multifunctionele accommodatie Dorpshuis Zwanenburg

Multifunctionele accommodatie Dorpshuis Zwanenburg

Een van de redenen waarom Hart van Zwanenburg nodig is, heeft te maken met de bouwbeperking in Zwanenburg en Halfweg door de nabijheid van Schiphol. Door de afname van het inwonertal is het winkelbestand verschraald, het voorzieningenniveau gedaald, zijn ruimtelijke problemen ontstaan en dekt het woningenbestand de behoefte niet meer. Daarom wordt er o.a. in Zwanenburg en Halfweg geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Eén van deze projecten is Hart van Zwanenburg.

Het Dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg biedt onderdak aan een grote sporthal, een bibliotheek en diverse activiteitenruimten zoals een muziekruimte. De gezamenlijke entree verbindt als ontmoetingsplaats met horeca alle verschillende ruimtes met elkaar. De gevels aan het plein worden uitgevoerd in metselwerk, de gevels die grenzen aan het park krijgen een houten gevelbekleding.

De opdrachtgever heeft een hoge ambitie met duurzaamheid. Het gebouw moet eigen energie opwekken en opslaan zodat deze energie ’s avonds weer gebruikt kan worden. We proberen zoveel mogelijk materialen circulair toe te passen of anders in hergebruikte vorm.

Aan de sporthal worden hoge eisen gesteld. Met name de nagalmtijd is ambitieus en ligt hoger dan de eisen die NOC-NSF en het KVLO stelt. Alle wanden en daken worden akoestisch uitgevoerd.

bbn adviseurs is door de gemeente Haarlemmermeer ingeschakeld voor het bouwkostenmanagement, het opstellen van het BLVC-planen de begeleiding aan de Europese aanbestedingsprocedure.

Beeldmateriaal: Heren 5 Architecten

Een van de redenen waarom Hart van Zwanenburg nodig is, heeft te maken met de bouwbeperking in Zwanenburg en Halfweg door de nabijheid van Schiphol. Door de afname van het inwonertal is het winkelbestand verschraald, het voorzieningenniveau gedaald, zijn ruimtelijke problemen ontstaan en dekt het woningenbestand de behoefte niet meer. Daarom wordt er o.a. in Zwanenburg en Halfweg geïnvesteerd in de kwaliteit van de leefomgeving. Eén van deze projecten is Hart van Zwanenburg.

Het Dorpshuis van Zwanenburg en Halfweg biedt onderdak aan een grote sporthal, een bibliotheek en diverse activiteitenruimten zoals een muziekruimte. De gezamenlijke entree verbindt als ontmoetingsplaats met horeca alle verschillende ruimtes met elkaar. De gevels aan het plein worden uitgevoerd in metselwerk, de gevels die grenzen aan het park krijgen een houten gevelbekleding.

De opdrachtgever heeft een hoge ambitie met duurzaamheid. Het gebouw moet eigen energie opwekken en opslaan zodat deze energie ’s avonds weer gebruikt kan worden. We proberen zoveel mogelijk materialen circulair toe te passen of anders in hergebruikte vorm.

Aan de sporthal worden hoge eisen gesteld. Met name de nagalmtijd is ambitieus en ligt hoger dan de eisen die NOC-NSF en het KVLO stelt. Alle wanden en daken worden akoestisch uitgevoerd.

bbn adviseurs is door de gemeente Haarlemmermeer ingeschakeld voor het bouwkostenmanagement, het opstellen van het BLVC-planen de begeleiding aan de Europese aanbestedingsprocedure.

Beeldmateriaal: Heren 5 Architecten

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Omvang: 3.200 m2
Architect: Heren 5 architecten