Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Kindercluster Teun de Jagerdreef Utrecht

Kindercluster Teun de Jagerdreef Utrecht

Nieuwbouw Kindercluster Teun de Jagerdreef, een gebouw waarin een aantal kindgerelateerde functies zijn gecombineerd. Het Masterplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs beschrijft op hoofdlijnen een omvangrijke aanpak van achterstallig onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor onderwijsvoorzieningen in Utrecht. Het Masterplan is een gezamenlijk plan van de gemeente Utrecht en alle Utrechtse schoolbesturen.

Onderdeel van het Masterplan is het project ‘Kindercluster Teun de Jagerdreef’. Dit project betreft gebouwen met voorzieningen voor meerdere maatschappelijke partijen. De benaming ‘kindercluster’ geeft aan dat een groot deel van de opgave bestaat uit voorzieningen die voornamelijk voor scholen en hun leerlingen zijn bedoeld.

Het doel van het project was een gebouw te realiseren dat langjarig (afschrijvingstermijn 40 jaar) kan presteren voor de doelen van de deelnemende partijen. Gedurende de levensduur van het vastgoed zullen door veranderende visie of door krimp/groei aanpassingen aan het gebouw op eenvoudige wijze gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat er eenvoudige principes gehanteerd zijn in eigendomsstructuur, ruimtelijk ontwerp, constructie en installatie.  Het programma van de nieuwbouw van ca. 4.755 m2 omvat de volgende voorzieningen:

  • 2 basisscholen (2.820 m2), 2 gymzalen (renovatie 855 m2)
  • een voor- en vroegschoolse educatie (115 m2)
  • een ouderlokaal (115 m2)
  • een multifunctionele ruimte (300 m2)
  • een buurthuis (550 m2)

Door de gemeente werd besloten het project ‘Traditioneel’, op basis van een bestek, aan te besteden. Kern van de ontwerpopgave was realisatie van lage exploitatiekosten (duurzaamheid, onderhoud) en een goed binnenklimaat. bbn is ingeschakeld als project- en bouwkostenmanager voor de begeleiding tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces. Uw werkzaamheden bestonden o.a. uit de ontwerpbegeleiding, de bouwkostenbegeleiding, de ondersteuning tijdens de aanbesteding en begeleiding van de klachtafhandeling in de uitvoering. De school is in oktober 2017 officieel geopend.

Nieuwbouw Kindercluster Teun de Jagerdreef, een gebouw waarin een aantal kindgerelateerde functies zijn gecombineerd. Het Masterplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs beschrijft op hoofdlijnen een omvangrijke aanpak van achterstallig onderhoud, renovatie en nieuwbouw voor onderwijsvoorzieningen in Utrecht. Het Masterplan is een gezamenlijk plan van de gemeente Utrecht en alle Utrechtse schoolbesturen.

Onderdeel van het Masterplan is het project ‘Kindercluster Teun de Jagerdreef’. Dit project betreft gebouwen met voorzieningen voor meerdere maatschappelijke partijen. De benaming ‘kindercluster’ geeft aan dat een groot deel van de opgave bestaat uit voorzieningen die voornamelijk voor scholen en hun leerlingen zijn bedoeld.

Het doel van het project was een gebouw te realiseren dat langjarig (afschrijvingstermijn 40 jaar) kan presteren voor de doelen van de deelnemende partijen. Gedurende de levensduur van het vastgoed zullen door veranderende visie of door krimp/groei aanpassingen aan het gebouw op eenvoudige wijze gerealiseerd kunnen worden. Dat betekent dat er eenvoudige principes gehanteerd zijn in eigendomsstructuur, ruimtelijk ontwerp, constructie en installatie.  Het programma van de nieuwbouw van ca. 4.755 m2 omvat de volgende voorzieningen:

  • 2 basisscholen (2.820 m2), 2 gymzalen (renovatie 855 m2)
  • een voor- en vroegschoolse educatie (115 m2)
  • een ouderlokaal (115 m2)
  • een multifunctionele ruimte (300 m2)
  • een buurthuis (550 m2)

Door de gemeente werd besloten het project ‘Traditioneel’, op basis van een bestek, aan te besteden. Kern van de ontwerpopgave was realisatie van lage exploitatiekosten (duurzaamheid, onderhoud) en een goed binnenklimaat. bbn is ingeschakeld als project- en bouwkostenmanager voor de begeleiding tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces. Uw werkzaamheden bestonden o.a. uit de ontwerpbegeleiding, de bouwkostenbegeleiding, de ondersteuning tijdens de aanbesteding en begeleiding van de klachtafhandeling in de uitvoering. De school is in oktober 2017 officieel geopend.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Omvang: 4.755 m2
Architect: Van Hoogevest Architecten
Print Friendly, PDF & Email