Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herstructurering Rotterdam Airport Rotterdam

Herstructurering Rotterdam Airport Rotterdam

Schiphol Real Estate staat in de periode tot circa 2020 voor de herstructureringsopgave van Rotterdam Airport. In deze periode worden met name bedrijven en kantoren ontwikkeld. Gelijktijdig vinden herinrichting van de openbare ruimte en realisatie van aanvullende parkeervoorzieningen plaats. Voor deze opgave is door Paul van Beek landschappen en EGM Architecten een stedenbouwkundig plan opgesteld. Deze is vertaald naar een Masterplan voor de realisatie. Tijdens de planvorming heeft bbn adviseurs de financiële begeleiding verzorgd.

bbn adviseurs heeft de grondexploitatie opgesteld en geactualiseerd horend bij het Masterplan voor de herontwikkeling van Rotterdam Airport. Als onderdeel hiervan is, na een inventarisatie van de huidige terreininrichting, een normatieve raming van de civieltechnische kosten opgesteld. Op basis van een uitvoeringsplanning zijn vervolgens alle grondkosten en grondopbrengsten gefaseerd. In het resultaat van de grondexploitatie is naast de effecten van rente en inflatie rekening gehouden met het gestelde (minimale) rendement uit de herontwikkeling. Dit totaal vormt het (financiële en programmatische) kader en sturingsinstrument voor de herstructureringsopgave.

Schiphol Real Estate heeft een aparte B.V. gevormd voor het beheer en de ontwikkeling van alle gronden en gebouwen die onderdeel zijn van de herontwikkeling van Rotterdam Airport. Voor deze Rotterdam Airport B.V. heeft bbn adviseurs vervolgens alle kasstromen ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van alle gronden en gebouwen inzichtelijk gemaakt. Deze kasstromen vormen de financiële structuur voor Rotterdam Airport B.V.

Schiphol Real Estate staat in de periode tot circa 2020 voor de herstructureringsopgave van Rotterdam Airport. In deze periode worden met name bedrijven en kantoren ontwikkeld. Gelijktijdig vinden herinrichting van de openbare ruimte en realisatie van aanvullende parkeervoorzieningen plaats. Voor deze opgave is door Paul van Beek landschappen en EGM Architecten een stedenbouwkundig plan opgesteld. Deze is vertaald naar een Masterplan voor de realisatie. Tijdens de planvorming heeft bbn adviseurs de financiële begeleiding verzorgd.

bbn adviseurs heeft de grondexploitatie opgesteld en geactualiseerd horend bij het Masterplan voor de herontwikkeling van Rotterdam Airport. Als onderdeel hiervan is, na een inventarisatie van de huidige terreininrichting, een normatieve raming van de civieltechnische kosten opgesteld. Op basis van een uitvoeringsplanning zijn vervolgens alle grondkosten en grondopbrengsten gefaseerd. In het resultaat van de grondexploitatie is naast de effecten van rente en inflatie rekening gehouden met het gestelde (minimale) rendement uit de herontwikkeling. Dit totaal vormt het (financiële en programmatische) kader en sturingsinstrument voor de herstructureringsopgave.

Schiphol Real Estate heeft een aparte B.V. gevormd voor het beheer en de ontwikkeling van alle gronden en gebouwen die onderdeel zijn van de herontwikkeling van Rotterdam Airport. Voor deze Rotterdam Airport B.V. heeft bbn adviseurs vervolgens alle kasstromen ten aanzien van het beheer en de ontwikkeling van alle gronden en gebouwen inzichtelijk gemaakt. Deze kasstromen vormen de financiële structuur voor Rotterdam Airport B.V.

Facts and figures

Opdrachtgever: Schiphol Real Estate
Omvang: 49 ha
Architect: EGM Architecten, Paul van Beek Landschappen
Print Friendly, PDF & Email