Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Herijken omslagpercentages Terminal Schiphol

Herijken omslagpercentages Terminal Schiphol

De Terminal op Schiphol is een van de meeste complexe gebouwen van Nederland met een groot aantal verhuringen. Gezien de grote plannen voor verdere verbouwing in de toekomst, wil de Schiphol meer grip krijgen op het gebruik van oppervlaktes in verschillende organisatieonderdelen.

Verschillende oppervlaktebegrippen

Tijdens een analyse van het proces van verwerking van servicekosten, ontdekte Schiphol dat verschillende afdelingen op verschillende manieren invulling gaven aan oppervlaktebegrippen uit NEN-2580. Dit zorgde voor interne verwarring, maar ook voor onduidelijkheid bij de huurders. bbn is als projectleider ingezet om dit op te lossen.

Een gedragen voorkeur

Als eerste zijn de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke werkwijzen in kaart gebracht. Er zijn verschillende invalshoeken bij het probleem: juridisch, marktbenadering, communicatief, financieel, softwarematig enzovoort. De afweging leidde tot een gezamenlijk gedragen voorkeur, die in de loop van 2015 geimplementeerd kon worden.

Succesfactoren

De combinatie van inhoudelijke kennis van de materie en een onafhankelijke blik zorgde voor een succesvol project.

De Terminal op Schiphol is een van de meeste complexe gebouwen van Nederland met een groot aantal verhuringen. Gezien de grote plannen voor verdere verbouwing in de toekomst, wil de Schiphol meer grip krijgen op het gebruik van oppervlaktes in verschillende organisatieonderdelen.

Verschillende oppervlaktebegrippen

Tijdens een analyse van het proces van verwerking van servicekosten, ontdekte Schiphol dat verschillende afdelingen op verschillende manieren invulling gaven aan oppervlaktebegrippen uit NEN-2580. Dit zorgde voor interne verwarring, maar ook voor onduidelijkheid bij de huurders. bbn is als projectleider ingezet om dit op te lossen.

Een gedragen voorkeur

Als eerste zijn de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke werkwijzen in kaart gebracht. Er zijn verschillende invalshoeken bij het probleem: juridisch, marktbenadering, communicatief, financieel, softwarematig enzovoort. De afweging leidde tot een gezamenlijk gedragen voorkeur, die in de loop van 2015 geimplementeerd kon worden.

Succesfactoren

De combinatie van inhoudelijke kennis van de materie en een onafhankelijke blik zorgde voor een succesvol project.

Facts and figures

Opdrachtgever: Schiphol Real Estate
Omvang: 700.000 m2
Print Friendly, PDF & Email