Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Duurzame renovatie Stadhuis Amersfoort

Duurzame renovatie Stadhuis Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft zich voorgenomen het stadhuis te renoveren. De technische staat van het stadhuis is verouderd. Door het stadhuis te renoveren, kunnen grote stappen gezet worden op het gebied van duurzaamheid en een andere manier van werken en is het stadhuis klaar voor de toekomst. Na de renovatie gaat de gemeente van 5 locaties naar 1 centrale huisvestingslocatie.

Voor de renovatie van het stadhuis van de gemeente Amersfoort moest een renovatieplan uitgewerkt worden. bbn adviseurs is gevraagd om het haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van het stadhuis uit te voeren en intern te begeleiden zodat een goede afgewogen keuzes gemaakt konden worden. In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie van het stadhuis. Vervolgens heeft bbn opdracht gekregen voor het overall-projectmanagement voor de aanbestedings- en contracteringsfase van de renovatie van het stadhuis.

bbn heeft voor de gemeente Amersfoort het haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie uitgevoerd en hierbij het interne projectmanagement verzorgd. Hierbij is eveneens een huurvariant beschouwd. De ambities van de gemeente ten aanzien van onder andere verduurzaming (energiebesparing en circulair bouwen), een nieuwe frontoffice en werkplekconcept (Het Nieuwe Werken) zijn in beeld gebracht, uitgewerkt en omschreven in een raadsvoorstel. bbn heeft de investerings- en exploitatiekosten voor de toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt middels een total cost of ownership (TCO) berekening. De gemeenteraad heeft in juni 2017 gekozen voor de renovatie van het huidige stadhuis.

Na het akkoord van de gemeenteraad is de aanbestedings- en contracteringsfase gestart. bbn verzorgt het overall-projectmanagement (GOTRICK) en de bouwkostenadvisering. bbn adviseert de gemeente bij het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces alsmede de aansturing van de aanwezige (interne) werkgroepen en externe adviseurs bij de uitvoering van de diverse vooronderzoeken, het opstellen van de vraagspecificatie en contracten en de Europese aanbesteding. Uitgangspunt hierbij is een Design, Build en Maintaincontract.

De gemeente Amersfoort heeft zich voorgenomen het stadhuis te renoveren. De technische staat van het stadhuis is verouderd. Door het stadhuis te renoveren, kunnen grote stappen gezet worden op het gebied van duurzaamheid en een andere manier van werken en is het stadhuis klaar voor de toekomst. Na de renovatie gaat de gemeente van 5 locaties naar 1 centrale huisvestingslocatie.

Voor de renovatie van het stadhuis van de gemeente Amersfoort moest een renovatieplan uitgewerkt worden. bbn adviseurs is gevraagd om het haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van het stadhuis uit te voeren en intern te begeleiden zodat een goede afgewogen keuzes gemaakt konden worden. In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie van het stadhuis. Vervolgens heeft bbn opdracht gekregen voor het overall-projectmanagement voor de aanbestedings- en contracteringsfase van de renovatie van het stadhuis.

bbn heeft voor de gemeente Amersfoort het haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie uitgevoerd en hierbij het interne projectmanagement verzorgd. Hierbij is eveneens een huurvariant beschouwd. De ambities van de gemeente ten aanzien van onder andere verduurzaming (energiebesparing en circulair bouwen), een nieuwe frontoffice en werkplekconcept (Het Nieuwe Werken) zijn in beeld gebracht, uitgewerkt en omschreven in een raadsvoorstel. bbn heeft de investerings- en exploitatiekosten voor de toekomstige situatie inzichtelijk gemaakt middels een total cost of ownership (TCO) berekening. De gemeenteraad heeft in juni 2017 gekozen voor de renovatie van het huidige stadhuis.

Na het akkoord van de gemeenteraad is de aanbestedings- en contracteringsfase gestart. bbn verzorgt het overall-projectmanagement (GOTRICK) en de bouwkostenadvisering. bbn adviseert de gemeente bij het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces alsmede de aansturing van de aanwezige (interne) werkgroepen en externe adviseurs bij de uitvoering van de diverse vooronderzoeken, het opstellen van de vraagspecificatie en contracten en de Europese aanbesteding. Uitgangspunt hierbij is een Design, Build en Maintaincontract.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Omvang: 12.276 m2
Print Friendly, PDF & Email