Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Derde Onderwijsgebouw Wageningen University

Derde Onderwijsgebouw Wageningen University

Wageningen University (WUR) kent een groeiend aantal studenten in verschillende studierichtingen. De WUR concentreert zijn onderwijsactiviteiten in twee grote onderwijsgebouwen in het centrumgebied van de campus. Stijgende studentenaantallen vragen om meer onderwijsfaciliteiten, en dan met name collegezalen en praktikumlokalen. Het derde onderwijsgebouw moet in deze behoeften gaan voorzien en is ontworpen om in drie fasen gebouwd te worden. Het moet voldoen aan de bijzonder hoge eisen van duurzaamheid zoals WUR die zichzelf oplegt.

De collegezalen worden klaar gemaakt voor het ‘bring your own device’ principe, waarbij moderne onderwijsvormen ondersteund worden door intelligente presentatiemogelijkheden en audiovisuele systemen. Dit vraagt om goede afstemming tussen de gebruikers en de installatieadviseurs. De praktikumlokalen zijn zowel logistiek als installatietechnisch uitdagend. Er moeten verschillende soorten praktika gegeven kunnen worden, en de hoge eisen aan comfort, veiligheid en duurzaamheid vragen om zorgvuldig samengestelde installaties.

Bbn adviseurs heeft de WUR ondersteund met projectmanagement in het traject van Voorlopig Ontwerp tot en met aanbesteding. De uitdaging hierbij was het bij elkaar brengen van de kennis van specialisten in het ontwerpteam, de ervaring en expertise binnen de universiteit en de wensen van de gebruikers. Dit heeft geleid tot een inspirerend proces en een mooi en passend ontwerp binnen de mogelijkheden van de universiteit.

Wageningen University (WUR) kent een groeiend aantal studenten in verschillende studierichtingen. De WUR concentreert zijn onderwijsactiviteiten in twee grote onderwijsgebouwen in het centrumgebied van de campus. Stijgende studentenaantallen vragen om meer onderwijsfaciliteiten, en dan met name collegezalen en praktikumlokalen. Het derde onderwijsgebouw moet in deze behoeften gaan voorzien en is ontworpen om in drie fasen gebouwd te worden. Het moet voldoen aan de bijzonder hoge eisen van duurzaamheid zoals WUR die zichzelf oplegt.

De collegezalen worden klaar gemaakt voor het ‘bring your own device’ principe, waarbij moderne onderwijsvormen ondersteund worden door intelligente presentatiemogelijkheden en audiovisuele systemen. Dit vraagt om goede afstemming tussen de gebruikers en de installatieadviseurs. De praktikumlokalen zijn zowel logistiek als installatietechnisch uitdagend. Er moeten verschillende soorten praktika gegeven kunnen worden, en de hoge eisen aan comfort, veiligheid en duurzaamheid vragen om zorgvuldig samengestelde installaties.

Bbn adviseurs heeft de WUR ondersteund met projectmanagement in het traject van Voorlopig Ontwerp tot en met aanbesteding. De uitdaging hierbij was het bij elkaar brengen van de kennis van specialisten in het ontwerpteam, de ervaring en expertise binnen de universiteit en de wensen van de gebruikers. Dit heeft geleid tot een inspirerend proces en een mooi en passend ontwerp binnen de mogelijkheden van de universiteit.

Facts and figures

Opdrachtgever: Wageningen University
Omvang: 22.000
Architect: LIAG Architecten, Installatie adviseur: Halmos
Print Friendly, PDF & Email