Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  De Meent Warnsveld

De Meent Warnsveld

Op het terrein van Ziekenhuis Zevenaar (onderdeel Alysis Zorggroep), annex het ziekenhuis, is voor GGNet te Warnsveld (huurder) een Regionaal Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (RGC) nieuw gebouwd. Het RGC is circa 5.000 m2 bruto vloeroppervlak groot en huisvest intramurale-, poliklinische- en kantoorfuncties. Onderdeel van het project is geweest de herinrichting van circa 5000 m2 terrein ten behoeve van parkeren en de inrichting van de (beveiligde) buitenruimte rondom het RGC.

bbn-BOB Advies heeft uit hoofde van een opdracht van Alysis Zorggroep voor Total Engineering (één contract met bbn-BOB Advies, voor alle betrokken adviseurs tezamen) geadviseerd in de initiatieffase en het projectmanagement en ontwerp verzorgd tijdens planvorming en uitvoering.

Speciale aandacht ging uit naar de diverse gradaties van toegankelijkheid, met als uiterste de beveiligde gesloten afdeling en de separeerkamers. Door middel van overleg met bouwheer en de verhuurder Alysis enerzijds, en gebruiker en huurder GGNet anderzijds, zijn zaken naar tevredenheid van beide partijen binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, kosten en planning gerealiseerd. Overleg om instemming te verkrijgen van het College Sanering en het leveren van de nodige input voor de afgesloten huur- en SLA-overeenkomst, zijn tevens onderdeel geweest van de werkzaamheden.

Op het terrein van Ziekenhuis Zevenaar (onderdeel Alysis Zorggroep), annex het ziekenhuis, is voor GGNet te Warnsveld (huurder) een Regionaal Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg (RGC) nieuw gebouwd. Het RGC is circa 5.000 m2 bruto vloeroppervlak groot en huisvest intramurale-, poliklinische- en kantoorfuncties. Onderdeel van het project is geweest de herinrichting van circa 5000 m2 terrein ten behoeve van parkeren en de inrichting van de (beveiligde) buitenruimte rondom het RGC.

bbn-BOB Advies heeft uit hoofde van een opdracht van Alysis Zorggroep voor Total Engineering (één contract met bbn-BOB Advies, voor alle betrokken adviseurs tezamen) geadviseerd in de initiatieffase en het projectmanagement en ontwerp verzorgd tijdens planvorming en uitvoering.

Speciale aandacht ging uit naar de diverse gradaties van toegankelijkheid, met als uiterste de beveiligde gesloten afdeling en de separeerkamers. Door middel van overleg met bouwheer en de verhuurder Alysis enerzijds, en gebruiker en huurder GGNet anderzijds, zijn zaken naar tevredenheid van beide partijen binnen de gestelde kaders voor kwaliteit, kosten en planning gerealiseerd. Overleg om instemming te verkrijgen van het College Sanering en het leveren van de nodige input voor de afgesloten huur- en SLA-overeenkomst, zijn tevens onderdeel geweest van de werkzaamheden.

Facts and figures

Opdrachtgever: Alysis Zorggroep
Omvang: 5.000 m2