Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Centrale Huisvesting gemeentehuis Emmen

Centrale Huisvesting gemeentehuis Emmen

De gemeente Emmen had veel verschillende werklocaties en wenste één nieuwe centrale huisvesting. De gemeenteraad heeft daarom besloten tot herconcentratie op de plaats van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, in het hart van de historische binnenstad, en tot het invoeren van een gemengd en flexibel huisvestingsconcept om de lasten voor de huisvesting van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat terug te dringen en tevens de integratie en externe gerichtheid van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

In verband met de gewenste snelheid om het gemeentelijk apparaat te herconcentreren op één locatie en de situatie op de bouwmarkt, was ervoor gekozen niet een traditioneel ontwikkelings- en aanbestedingsproces te volgen, maar een meer innovatieve aanbestedingsmethodiek, waarbij een marktpartij c.q. ontwikkelaar/aannemer al tijdens het ontwikkelingsproces ingeschakeld wordt. bbn heeft een aanbestedingsvorm uitgewerkt op basis van het Design & Build-principe waarbij het ontwerp door een marktpartij wordt aangestuurd. De gegadigden voor het werk is bij de aanbesteding de gelegenheid geboden om, naast het doen van een financiële aanbieding, een ontwerp te laten vervaardigen door een zelf gekozen architect. De opdrachtgever met deze aanbestedingsmethodiek de keuze uit verschillende ontwerpen. 

bbn heeft vervolgens het gehele ontwikkelings- en realisatieproces begeleid en getoetst aan de vraagspecificatie die ten grondslag lag aan de aanbieding van de marktpartij. Daarnaast heeft bbn het proces van het ontwerp en de inkoop van de inrichting begeleid, deed een kwaliteitsbeoordeling tijdens de uitvoering en was tevens betrokken bij het proces van de invoering van het flexwerken. In Emmen leverde het flexwerkconcept een flinke ruimtebesparing op, ook was er minder kostbare apparatuur nodig.

De gemeente Emmen had veel verschillende werklocaties en wenste één nieuwe centrale huisvesting. De gemeenteraad heeft daarom besloten tot herconcentratie op de plaats van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein, in het hart van de historische binnenstad, en tot het invoeren van een gemengd en flexibel huisvestingsconcept om de lasten voor de huisvesting van het bestuurlijke en ambtelijke apparaat terug te dringen en tevens de integratie en externe gerichtheid van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

In verband met de gewenste snelheid om het gemeentelijk apparaat te herconcentreren op één locatie en de situatie op de bouwmarkt, was ervoor gekozen niet een traditioneel ontwikkelings- en aanbestedingsproces te volgen, maar een meer innovatieve aanbestedingsmethodiek, waarbij een marktpartij c.q. ontwikkelaar/aannemer al tijdens het ontwikkelingsproces ingeschakeld wordt. bbn heeft een aanbestedingsvorm uitgewerkt op basis van het Design & Build-principe waarbij het ontwerp door een marktpartij wordt aangestuurd. De gegadigden voor het werk is bij de aanbesteding de gelegenheid geboden om, naast het doen van een financiële aanbieding, een ontwerp te laten vervaardigen door een zelf gekozen architect. De opdrachtgever met deze aanbestedingsmethodiek de keuze uit verschillende ontwerpen. 

bbn heeft vervolgens het gehele ontwikkelings- en realisatieproces begeleid en getoetst aan de vraagspecificatie die ten grondslag lag aan de aanbieding van de marktpartij. Daarnaast heeft bbn het proces van het ontwerp en de inkoop van de inrichting begeleid, deed een kwaliteitsbeoordeling tijdens de uitvoering en was tevens betrokken bij het proces van de invoering van het flexwerken. In Emmen leverde het flexwerkconcept een flinke ruimtebesparing op, ook was er minder kostbare apparatuur nodig.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Emmen
Architect: De Zwarte Hond
Print Friendly, PDF & Email