Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Anna van Rijn College Nieuwegein

Anna van Rijn College Nieuwegein

Het Anna van Rijn College verzorgt als enige openbaar voortgezet onderwijs in Nieuwegein. Zij is gehuisvest op meerdere locaties.

Door tal van ontwikkelingen, is er aanleiding om een aantal functies ‘intern’ te verplaatsen en een stuk nieuwbouw te plegen. Gezien de complexiteit van de opgave, is aan bbn adviseurs gevraagd om het Anna van Rijn College en de gemeente Nieuwegein te begeleiden bij het nauwkeuring in beeld brengen van de consequenties.

Het herhuisvestingsonderzoek heeft bestaan uit: een nulmeting (bepaling huidige exploitatiekosten en afschrijvingen), het opstellen van programma’s van eisen, het inpassen van de programma’s in bestaande gebouwen en het berekenen van investerings- en exploitatiekosten de verbouwingen en nieuwbouwprojecten.

Het Anna van Rijn College verzorgt als enige openbaar voortgezet onderwijs in Nieuwegein. Zij is gehuisvest op meerdere locaties.

Door tal van ontwikkelingen, is er aanleiding om een aantal functies ‘intern’ te verplaatsen en een stuk nieuwbouw te plegen. Gezien de complexiteit van de opgave, is aan bbn adviseurs gevraagd om het Anna van Rijn College en de gemeente Nieuwegein te begeleiden bij het nauwkeuring in beeld brengen van de consequenties.

Het herhuisvestingsonderzoek heeft bestaan uit: een nulmeting (bepaling huidige exploitatiekosten en afschrijvingen), het opstellen van programma’s van eisen, het inpassen van de programma’s in bestaande gebouwen en het berekenen van investerings- en exploitatiekosten de verbouwingen en nieuwbouwprojecten.

Facts and figures

Opdrachtgever: Anna van Rijn College
Print Friendly, PDF & Email