Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Woongebouw Fibonacci, Amsterdam

Woongebouw Fibonacci, Amsterdam

VORM Ontwikkeling BV ontwikkelt in Amsterdam het woongebouw ‘Fibonacci’, gelegen aan de oostkant van het centrum, tussen de Panamalaan, Cruquiuskade en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.

Het woongebouw omvat 243 appartementen en verschillende gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten: daktuinen, bijeenkomstenruimten, stallingruimten voor fietsen en scooters en compacte parkeervoorziening voor (deel)auto’s in het souterrain. Een gedeelte van de appartementen zal door een woningcorporatie worden verhuurd als sociale huurwoning, de overige appartementen worden verhuurd als middeldure huurwoning.

De gebouwvorm kenmerkt zich door een opbouw in verschillende hoogtes en geknikte gevelvlakken. De vorm komt voort uit een bezonningsanalyse en andere omgevingsvoorwaarden (geluid, trillingen, externe veiligheid) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam om zodoende maximale woonkwaliteit te realiseren in deze complexe omgeving. De geluidbelaste gevels worden zoveel mogelijk doof uitgevoerd en de woningen worden via een gebouwhoog atrium geventileerd. Het voormalige NS-perceel blijft gedeeltelijk in gebruik door ProRail.

Het compacte driehoekige perceel kent beperkingen vanwege de kavelgrootte, bouwlogistiek (minimale hinder voor de omgeving) en bouwveiligheid (t.o.v. spoor). Vanwege de beperkingen is gekozen voor een industriële bouwmethode, gecombineerd met een geïntegreerde bouworganisatievorm: het VORM2050-concept. Deze benadering leidt tot een proces bestaande uit meerdere, parallelle bouwstromen. De bouwstromen zijn verdeeld over percelen die door verschillende aannemers en adviseurs worden uitwerkt en gerealiseerd. Met deze methode tracht VORM het woongebouw 50 procent sneller en 20 procent goedkoper te realiseren.

bbn adviseurs is vanaf de SO-fase in 2018 betrokken geweest en heeft in opdracht van VORM Ontwikkeling BV de interim-projectontwikkeling van woongebouw Fibonacci uitgevoerd. Medio 2020 start de uitvoering van de plannen.

 

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email