Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Vrije School ‘Het Marecollege’ Leiden

Vrije School ‘Het Marecollege’ Leiden

In verband met nieuwe ontwikkelingen op en rond het Kooiplein in Leiden was het voor Het Marecollege noodzakelijk om deze locatie te verlaten. Het nabij gelegen, bestaande schoolgebouw aan de Sumatralaan, werd in overleg met de gemeente Leiden aangewezen als nieuwe locatie. Het gebouw was echter zowel technisch als functioneel verouderd en bood onvoldoende ruimte om alle leerlingen te huisvesten. Met behulp van gedeeltelijke sloop, uitbreiding en renovatie moest het gebouw geschikt worden gemaakt voor de nieuwe gebruiker. Aangeboden worden de opleidingen vmbo, mavo en havo. De plannen omvatten een uitbreiding van 1.550 m2 en renovatie van 1.950 m2.

De stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland treedt bij de planontwikkeling op als bouwheer (opdrachtgever) en heeft in die hoedanigheid bbn adviseurs geselecteerd voor de invulling van de integrale rol van projectmanager, bouwkostenmanager en directievoerder. In een traditioneel proces heeft bbn adviseurs de gehele planvorming, aanbesteding en uitvoering begeleid.

In het ontwerpproces is veel aandacht besteed aan de architectuur met natuurlijke materialen en vloeiende vormen. Met de architectonische ingreep is getracht het karakter van de vrije school te weerspiegelen. Dit is tot uiting gekomen in de dubbel gekromde, met natuurlei bekleedde, uitbouw aan de voor- en achterzijde van de school. De lokalen en overige ruimten in het bestaande bouwdeel zijn kwalitatief opgewaardeerd. Het binnenklimaat is op het niveau gebracht van Frisse Scholen klasse B. De aannemer is begin 2012 gecontracteerd. De realisatie van het project verliep gelijktijdig met de naastgelegen ontwikkeling van de Brede School Leiden Noord. Voor Het Marecollege betekende dit een logistieke uitdaging om de bouwwerkzaamheden op een beperkt toegankelijke, klein werkterrein in een binnenstedelijke omgeving uit te voeren. Het gebouw is medio 2013 opgeleverd. Met het eindresultaat is niet alleen de levensduur van het gebouw verlengd, maar vormt het gebouw ook het visitekaartje voor de vrije school.

In verband met nieuwe ontwikkelingen op en rond het Kooiplein in Leiden was het voor Het Marecollege noodzakelijk om deze locatie te verlaten. Het nabij gelegen, bestaande schoolgebouw aan de Sumatralaan, werd in overleg met de gemeente Leiden aangewezen als nieuwe locatie. Het gebouw was echter zowel technisch als functioneel verouderd en bood onvoldoende ruimte om alle leerlingen te huisvesten. Met behulp van gedeeltelijke sloop, uitbreiding en renovatie moest het gebouw geschikt worden gemaakt voor de nieuwe gebruiker. Aangeboden worden de opleidingen vmbo, mavo en havo. De plannen omvatten een uitbreiding van 1.550 m2 en renovatie van 1.950 m2.

De stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland treedt bij de planontwikkeling op als bouwheer (opdrachtgever) en heeft in die hoedanigheid bbn adviseurs geselecteerd voor de invulling van de integrale rol van projectmanager, bouwkostenmanager en directievoerder. In een traditioneel proces heeft bbn adviseurs de gehele planvorming, aanbesteding en uitvoering begeleid.

In het ontwerpproces is veel aandacht besteed aan de architectuur met natuurlijke materialen en vloeiende vormen. Met de architectonische ingreep is getracht het karakter van de vrije school te weerspiegelen. Dit is tot uiting gekomen in de dubbel gekromde, met natuurlei bekleedde, uitbouw aan de voor- en achterzijde van de school. De lokalen en overige ruimten in het bestaande bouwdeel zijn kwalitatief opgewaardeerd. Het binnenklimaat is op het niveau gebracht van Frisse Scholen klasse B. De aannemer is begin 2012 gecontracteerd. De realisatie van het project verliep gelijktijdig met de naastgelegen ontwikkeling van de Brede School Leiden Noord. Voor Het Marecollege betekende dit een logistieke uitdaging om de bouwwerkzaamheden op een beperkt toegankelijke, klein werkterrein in een binnenstedelijke omgeving uit te voeren. Het gebouw is medio 2013 opgeleverd. Met het eindresultaat is niet alleen de levensduur van het gebouw verlengd, maar vormt het gebouw ook het visitekaartje voor de vrije school.

Facts and figures

Opdrachtgever: Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
Omvang: 3.500 m2
Architect: 24H Architecture
Print Friendly, PDF & Email