Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Transformatie kantoor naar onderwijsgebouw in Hoofddorp

Transformatie kantoor naar onderwijsgebouw in Hoofddorp

ROC Airport College te Hoofddorp heeft zeer sterk groeiende opleidingen. Het College heeft eind 2017 besloten vanaf maart 2018 de opleidingen Logistiek voor een periode van in ieder geval 5 jaar te huisvesten in een nabijgelegen kantoorpand met bedrijfsruimte. De opleidingen maken tot aan de zomervakantie gebruik van een tijdelijke situatie.

 
Tijdens de zomervakantie zal de transformatie van het kantoor- tot onderwijsgebouw plaatsvinden. Het ROC heeft onderzocht, welke vaardigheden en competenties het bedrijfsleven van de afgestudeerde studenten verwacht. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van ‘De Logistiek vakman van de Toekomst’. De vernieuwde opleiding start per augustus 2018. De periode tot aan de zomervakantie wordt gebruikt om de drie opleidingen samen te voegen. De opleiding vraagt om een leeromgeving die nauw aansluit bij de praktijk. Bbn adviseurs zal het proces- en projectmanagement verzorgen. Daarnaast zetten wij onze kennis op het gebied van bouwkosten, onderwijshuisvesting en circulair bouwen in.

De tijd waarin de onderwijsvisie, het onderwijsconcept, het programma van eisen en het ontwerp vorm moeten krijgen is met 8 weken zeer kort te noemen. Deze korte periode vraagt om een innovatief en organisch proces, waarin conceptontwikkeling, programmaontwikkeling en ontwerpen gelijk opgaan. Het is niet realistisch en ook niet gewenst, dat de onderwijshuisvesting na de zomervakantie 100% gereed is. Om het proces te kunnen besturen, is het noodzakelijk prioriteiten te stellen aan het op te leveren resultaat. Dit moet minimaal aan de basisvoorwaarden voldoen en zo mogelijk nog een beetje meer. Het grote voordeel van deze Agile-achtige werkwijze is, dat een leeromgeving op basis van opgedane ervaringen gecreëerd wordt. Om die reden zijn werkplek- en onderwijsproeftuinen onderdeel van de tijdelijke situatie.

ROC Airport College te Hoofddorp heeft zeer sterk groeiende opleidingen. Het College heeft eind 2017 besloten vanaf maart 2018 de opleidingen Logistiek voor een periode van in ieder geval 5 jaar te huisvesten in een nabijgelegen kantoorpand met bedrijfsruimte. De opleidingen maken tot aan de zomervakantie gebruik van een tijdelijke situatie.

 
Tijdens de zomervakantie zal de transformatie van het kantoor- tot onderwijsgebouw plaatsvinden. Het ROC heeft onderzocht, welke vaardigheden en competenties het bedrijfsleven van de afgestudeerde studenten verwacht. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van ‘De Logistiek vakman van de Toekomst’. De vernieuwde opleiding start per augustus 2018. De periode tot aan de zomervakantie wordt gebruikt om de drie opleidingen samen te voegen. De opleiding vraagt om een leeromgeving die nauw aansluit bij de praktijk. Bbn adviseurs zal het proces- en projectmanagement verzorgen. Daarnaast zetten wij onze kennis op het gebied van bouwkosten, onderwijshuisvesting en circulair bouwen in.

De tijd waarin de onderwijsvisie, het onderwijsconcept, het programma van eisen en het ontwerp vorm moeten krijgen is met 8 weken zeer kort te noemen. Deze korte periode vraagt om een innovatief en organisch proces, waarin conceptontwikkeling, programmaontwikkeling en ontwerpen gelijk opgaan. Het is niet realistisch en ook niet gewenst, dat de onderwijshuisvesting na de zomervakantie 100% gereed is. Om het proces te kunnen besturen, is het noodzakelijk prioriteiten te stellen aan het op te leveren resultaat. Dit moet minimaal aan de basisvoorwaarden voldoen en zo mogelijk nog een beetje meer. Het grote voordeel van deze Agile-achtige werkwijze is, dat een leeromgeving op basis van opgedane ervaringen gecreëerd wordt. Om die reden zijn werkplek- en onderwijsproeftuinen onderdeel van de tijdelijke situatie.

Facts and figures

Opdrachtgever: ROC Amsterdam, facilitair bedrijf
Omvang: 5.200m2
Architect: Koning Ellis Architecten
Print Friendly, PDF & Email