Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Onderhoud en beheer voor Stichting Borgesius

Onderhoud en beheer voor Stichting Borgesius

Stichting Borgesius heeft veertien scholen in Noord-Brabant die zich richten op primair onderwijs waarin het kind centraal staat. De scholen begeleiden kinderen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen.

In veel opzichten variëren de veertien scholen van elkaar, maar een ding hebben ze gemeen: de manier waarop ze het beheer en onderhoud doen. Beheer en onderhoud krijgt elke dag aandacht want er gaat veel geld om in de exploitatie van het vastgoed. Sinds 2018 heeft Borgesius het beheer en onderhoud uitbesteed aan derden. Borgesius behoudt zelf de regie, maar benut zo de specialistische kennis en kunde die op de markt beschikbaar is.

Beheer en onderhoud van schoolgebouwen vraagt om een goede voorbereiding. Als eerste stap is er bij Borgesius een grondige inventarisatie uitgevoerd om grip en inzicht te krijgen op de staat van het  onderhoud. Per school zijn een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en een conditiemeting opgesteld. Vervolgens zijn deze resultaten besproken met de schooldirecteuren. De MJOP’s zijn vertaald naar kwalitatieve en financieel haalbare uitvoeringsplannen. De uitvoering is waar nodig geclusterd en indien gewenst vertaald naar een renovatieplan. De uitvoering vraagt om betrouwbare aannemers en installateurs die hoge kwaliteit kunnen leveren. Door middel van aanbestedingen zijn deze partijen geselecteerd. Samen met de beheer en onderhoud collega’s van Borgesius zorgen ze dat de scholen aan het gewenste kwaliteitsniveau blijven voldoen en dat het onderwijsproces tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk wordt verstoord.

Het organiseren van het beheer en onderhoud voor deze veertien scholen heeft geleid tot de volgende diensten en resultaten:

  • het opstellen van MJOP’s + conditiemetingen
  • MJOP’s vertalen naar uitvoerings- en renovatieplannen
  • het selecteren van geschikte regionale bedrijven
  • het organiseren van aanbestedingen
  • het vergelijken van offertes
  • het verstrekken van opdrachten namens de opdrachtgever
  • het houden van toezicht en eventueel directievoering op de uitvoering van de werkzaamheden
  • de oplevering van het werk

 

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email