Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

Multifunctionele accommodaties gemeente Veere

De gemeente Veere bekijkt de mogelijkheden van multifunctionele accommodaties (mfa’s) in vier dorpskernen. Bij het uitwerken van de plannen stuurt de gemeente niet alleen op de bouw- en stichtingskosten maar neemt ze ook de kosten tijdens de hele gebruiksperiode mee.

Financieel inzicht
Door functies als een dorpshuis, basisscholen en sportvoorzieningen te combineren, kan gemeente Veere de beschikbare ruimte optimaal gebruiken. Bij de ene mfa zijn er plannen voor nieuwbouw, bij de andere ligt renovatie voor de hand. De gemeente wil tijdens de uitwerking van de plannen graag weten wat nieuwbouw en/of renovatie kost en wat een extra investering op duurzaamheidsgebied tot gevolg heeft. Naast de kapitaallasten van de totale investering, wil de gemeente inzicht in de exploitatielasten waarbij onder meer rekening wordt gehouden met onderhouds- en energiekosten.

Varianten
Tijdens een startoverleg zijn alle uitgangspunten voor de bouwkostenramingen en exploitatieberekeningen besproken. Op basis van de concept Programma’s van Eisen en concepttekeningen kon bbn adviseurs een inschatting maken van de bouw- en stichtingskosten van de mfa’s in uiteenlopende varianten. Vervolgens heeft bbn adviseurs exploitatiemodellen opgesteld en de kostprijsdekkende huur berekend.

Knoppenmodel
Alle gegevens uit de bouw- en stichtingskostenramingen en exploitatiemodellen zijn samengevoegd in een duidelijk en overzichtelijk Excelmodel. In een oogopslag kan de gemeente de financiële gegevens van de vier verschillende mfa’s zien. In dit model heeft bbn adviseurs een aantal knoppen ingebouwd zodat met slechts enkele muisklikken de gevolgen van de ontwerpkeuzes duidelijk zijn. Zo kan de gemeente meteen zien dat bijvoorbeeld een extra investering in duurzaamheid leidt tot hogere kapitaallasten, maar ook tot lagere energielasten.

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email