Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Mini-businesscases voor de politie

Mini-businesscases voor de politie

Het Politiedienstencentrum heeft bbn adviseurs gevraagd in korte tijd voor 21 gebouwen van de Nationale Politie een mini-businesscase op te stellen. De businesscases toetsen de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid om de gebouwen op een (kosten)efficiënte manier toekomstgeschikt te maken.

Efficiënte huisvesting
De politieorganisatie en haar werkprocessen zijn sterk in verandering. De eisen van de maatschappij zijn hoog. Digitalisering leidt tot nieuwe vormen van criminaliteit en nieuwe werkprocessen voor de politie en haar opsporingsmethoden. Er moet meer maatschappelijk rendement komen tegen minder kosten. Deze veranderingen vragen om een robuuste, flexibele en efficiënte huisvesting. Als eerste stap richting efficiënte huisvesting heeft de politie in 2013 een strategisch huisvestingsplan opgesteld, gevolgd door huisvestingsplannen voor alle eenheden in de periode 2016-2017. Op basis van deze huisvestingsplannen zijn transitieprojecten gedefinieerd, waaronder renovatie, nieuwbouw of verhuizen naar een nieuwe locatie.

Flexibel kantoorconcept
Bij een aantal gebouwen zal geen transitie plaatsvinden, maar wordt er geïnvesteerd in de kwaliteit en functionaliteit van de gebouwen. Ook is er een financiële reservering gedaan voor het invoeren van een flexibel kantoorconcept.

Heldere toetsingscriteria
Het Politiedienstencentrum heeft bbn gevraagd voor 21 gebouwen een gebouwcheck uit te voeren op de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van de plannen voor toekomstbestendige huisvesting. Aan de hand van inventarisatie- en verificatieformulieren met heldere toetsingscriteria wordt in ‘mini-businesscases’ een beeld geschetst van de bestaande toestand van de gebouwen. Vervolgens hebben adviseurs van bbn op hoofdlijnen vastgesteld welke wijzigingen, inclusief bijbehorende financiële gevolgen, nodig zijn om de functionele levensduur van de gebouwen te verlengen. Op basis van de uitkomsten van deze mini-businesscases kan de assetmanager van het Politiedienstencentrum de projectopdrachten formuleren.

Print Friendly, PDF & Email