Selecteer een pagina
Home  ›  Projecten  ›  Kernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek Nederlek

Kernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek Nederlek

Om de ontwikkelingen, in de periode 2006-2015, te kunnen plaatsen in een duidelijk ruimtelijk kader, heeft de gemeente Nederlek een structuurvisie opgesteld. In deze visie wordt een aantal deelprojecten beschreven in de kernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

Van Ambitie naar Realisatie

Voor het ontwikkelingen en realiseren van de projecten voortvloeiend uit de structuurvisie levert bbn adviseurs capaciteit voor projectmanagement, bouwkostenmanagement, het opstellen en bewaking van de grondexploitaties en de bijbehorende planning. Bij het afronden van aanbestedingen van bouwprojecten en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen wordt een beroep gedaan op het bouwkostenmanagement van bbn adviseurs.De gemeente Nederlek heeft voor de ontwikkeling en realisatie van de structuurvisie projecten een afdeling projectmanagement opgericht, specifiek voor de ontwikkeling van de structuurvisie projecten. bbn levert de kennis en capaciteit in de vorm van projectleider, voor het ontwikkelen en realiseren van de diverse projecten.

Om te voorkomen dat Nederlek een ‘krimp-gemeente’ werd, wilde de gemeente voor met name jonge gezinnen de mogelijkheid bieden een passende woning in Nederlek te betrekken. Tegelijk moest ook voor de doelgroep ouderen het woningbestand kwalitatief en kwantitatief op peil worden gebracht. In totaal worden er, in een periode van ongeveer 10 jaar, 1000 woningen worden gerealiseerd. In samenhang hiermee zullen ook scholen en voorzieningen worden gerealiseerd. In Krimpen aan de Lek wordt het dorpshart geherstructureerd: de daar aanwezige voetbalvelden worden verplaatst zodat er woningen, een nieuw winkelcentrum en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. In Lekkerkerk wordt onder andere een woonzorgzone en een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Ook wordt in deze dorpskern gewerkt aan het realiseren van nieuwbouw, uitbreiding en verplaatsing van onderwijsvoorzieningen en kinderdagopvang. Met de verplaatsing van een aantal voorzieningen wordt ruimte gecreëerd ten behoeve van de ontwikkeling van een woonzorgzone.

Om de ontwikkelingen, in de periode 2006-2015, te kunnen plaatsen in een duidelijk ruimtelijk kader, heeft de gemeente Nederlek een structuurvisie opgesteld. In deze visie wordt een aantal deelprojecten beschreven in de kernen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek.

Van Ambitie naar Realisatie

Voor het ontwikkelingen en realiseren van de projecten voortvloeiend uit de structuurvisie levert bbn adviseurs capaciteit voor projectmanagement, bouwkostenmanagement, het opstellen en bewaking van de grondexploitaties en de bijbehorende planning. Bij het afronden van aanbestedingen van bouwprojecten en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen wordt een beroep gedaan op het bouwkostenmanagement van bbn adviseurs.De gemeente Nederlek heeft voor de ontwikkeling en realisatie van de structuurvisie projecten een afdeling projectmanagement opgericht, specifiek voor de ontwikkeling van de structuurvisie projecten. bbn levert de kennis en capaciteit in de vorm van projectleider, voor het ontwikkelen en realiseren van de diverse projecten.

Om te voorkomen dat Nederlek een ‘krimp-gemeente’ werd, wilde de gemeente voor met name jonge gezinnen de mogelijkheid bieden een passende woning in Nederlek te betrekken. Tegelijk moest ook voor de doelgroep ouderen het woningbestand kwalitatief en kwantitatief op peil worden gebracht. In totaal worden er, in een periode van ongeveer 10 jaar, 1000 woningen worden gerealiseerd. In samenhang hiermee zullen ook scholen en voorzieningen worden gerealiseerd. In Krimpen aan de Lek wordt het dorpshart geherstructureerd: de daar aanwezige voetbalvelden worden verplaatst zodat er woningen, een nieuw winkelcentrum en maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. In Lekkerkerk wordt onder andere een woonzorgzone en een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Ook wordt in deze dorpskern gewerkt aan het realiseren van nieuwbouw, uitbreiding en verplaatsing van onderwijsvoorzieningen en kinderdagopvang. Met de verplaatsing van een aantal voorzieningen wordt ruimte gecreëerd ten behoeve van de ontwikkeling van een woonzorgzone.

Facts and figures

Opdrachtgever: Gemeente Nederlek
Print Friendly, PDF & Email