Select Page
Home  ›  Projecten  ›  Duurzame sporthallen in Diemen

Duurzame sporthallen in Diemen

De gemeente Diemen bleek een structureel tekort te hebben aan binnensportlocaties. Daarom komt er een nieuwe sporthal op de locatie van het sportcomplex aan de Prins Bernhardlaan. De nieuwe sporthal wordt gekoppeld aan de huidige sporthal, die gelijktijdig wordt opgeknapt en verduurzaamd.

In samenspraak met de lokale sportverenigingen is er gekozen voor een C.2 sporthal (normering NOC*NSF). Deze hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld. De nieuwe sporthal biedt verder mogelijkheden voor naschoolse opvang. Alle lokale sportverenigingen mogen van beide hallen gebruikmaken.

Duurzaam en gezond
De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal duurzaam gerenoveerd. Zo zal het hele complex niet meer met aardgas verwarmd worden. De nieuwe sporthal wordt energieneutraal en de bestaande sporthal bijna energieneutraal, onder andere door hele goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken worden voorzien van sedum en zonnepanelen. De gevels krijgen sport en spel elementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire producten, die gecertificeerd zijn door Greenworks. Tevens wordt gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt ook getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen, WELL.

In opdracht van de gemeente Diemen voert bbn adviseurs het projectmanagement, bouwkostenmanagement en bouwmanagement uit. Dit betreft onder meer:

  • het opstellen van het ruimtelijk, functioneel en technisch Plan van Eisen (PvE) conform: de eisen van NOC*NSF, de uitgangspunten van de gemeente, de wensen van andere betrokkenen zoals de sportverenigingen.
  • het bepalen van het budget van de te bouwen sporthal, inclusief de aanpassing aan de bestaande sporthal. Zowel bouwkosten als investeringskosten
  • het beschouwen van de exploitatiekosten van de nieuw te realiseren sportaccommodatie sporthal
  • het vormgeven van het aanbestedingsproces en het uitvoeren van de aanbesteding samen met de gemeente
  • het begeleiden van de gemeente in de aansturing van het ontwerpproces met de marktpartij en toetsing van het ontwerp aan de hand van het PvE
  • het optioneel uitvoeren van directievoering en toezicht
  • ad-hoc advisering van de opdrachtgever van algemene aard over projectinhoud en proces

Tijdens al deze werkzaamheden moet in het proces:

  • duurzaamheid in de juiste mate worden ingebouwd
  • de prijs-kwaliteitverhouding in het oog worden gehouden
  • risicomanagement worden meegenomen

Succesvolle aanbesteding
Samen met de gebruikers heeft bbn adviseurs een PvE opgesteld dat voldoet aan alle randvoorwaarden voor duurzaamheid, budget en kwaliteit. Ook heeft bbn gezorgd voor een succesvolle afronding van de aanbestedingsprocedure waarbij Wind Design + Build het werk gegund heeft gekregen.

Deel deze pagina

Print Friendly, PDF & Email