Bluewater Energy Services Hoofddorp

bbn heeft het verhuismanagement uitgevoerd voor Bluewater Energy Services B.V. Zij zijn eind 2014 succesvol en probleemloos verhuisd van een traditionele, anonieme kantooromgeving naar een nieuw kantoorgebouw met open werkstructuur. De verhuismanager is intern gestationeerd geweest. Zo kon de opdrachtgever altijd een beroep doen op de kennis en kunde van de verhuismanager. Vele malen heeft de verhuismanager de rol van sparringpartner op zich genomen.

De mensgerichte benadering in combinatie met een pragmatische aanpak
Wij onderscheiden bij verhuismanagement 3 pijlers:
1. De succesfactor ‘mens’;
2. Planning, proces en informatievoorziening ;
3. Het grijze gebied tussen oplevering gebouw en ingebruikname gebouw.
Deze pijlers komen in elke fase van het verhuisproces terug; de voorbereiding, de fysieke verhuizing en de nazorg.

Neem medewerkers mee in de weg naar de verandering die komen gaat
Verandering geeft weerstand. Tevreden medewerkers zijn dé succesfactor van een geslaagde verhuizing. Kwartiermakers zijn verantwoordelijk voor het informeren van medewerkers, zijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het juist laten uitvoeren van de benodigde acties. In dit alles worden zij geïnspireerd, ondersteund en van de juiste informatie voorzien door de verhuismanager.

Ingebruikname en nazorg
bbn heeft BES ondersteund bij het inkoopproces van onder andere het projectmeubilair (leveancier: Drentea), oplossingen aangedragen voor onderdelen die tussen wal en schip dreigden te raken en hebben de coördinatie van wijzingen uitgevoerd. Hierin is actief de samenwerking gezocht met de uitvoerende partijen. Na de verhuizing heeft de verhuismanager de nazorg gecoördineerd door middel van verschillende nazorgteams.

Foto’s: Drentea

Facts and figures

Opdrachtgever

Bluewater Energy Services B.V.

Omvang

500 medewerkers

Meer van een bbn bebouwde wereld