Planontwikkeling & advies

Marianne Timmer

Ik bedenk graag creatieve oplossingen binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit.

Kwaliteit is voor mij een combinatie van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Daarbij vind ik het belangrijk dat het totaalplaatje klopt en een combinatie is van architectuur, stedenbouw en landschap.

Als werkvoorbereider, en later projectmanager bij een groot aannemersbedrijf, heb ik ervaren wat het is om gebouwen te realiseren en projecten aan te sturen en te bewaken op kwaliteit, tijd en geld. Daar heb ik nog steeds profijt van. De liefde voor de gebouwde omgeving en mijn commerciële kennis heb ik opgedaan bij Multi Vastgoed Ontwikkeling en a.s.r. vastgoed ontwikkeling.

We leven in een snel veranderende wereld, waar technologische ontwikkelingen van grote invloed zijn op de gebouwde omgeving. Het is de uitdaging deze technologie op dusdanige wijze in te zetten, dat zij een positief effect heeft op de gebouwde omgeving en de mensen die er in wonen, werken en recreëren. Daarnaast is het de uitdaging steden leefbaar en betaalbaar te houden voor verschillende groepen mensen.

In mijn vrije tijd ga ik graag op zoek naar inspiratie in een stad, dorp, natuur, tuin, museum, boek, tijdschrift of … de digitale wereld. Er valt nog zoveel te ontdekken en te leren. Daarnaast ontwerp ik tuinen.

‘Een opdrachtgever moet met tevredenheid terug kijken op het proces en trots zijn op het eindresultaat.’

Waardevolle projecten