Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Kenniswinkel
  4.  » Tool Brandveiligheid

Tool brandveiligheid

Deze tool is bedoeld u als gebouweigenaar ervan bewust te maken of uw complex in zijn huidige situatie wel brandveilig is voor zelfstandig wonende senioren.

Komt u er aan de hand van deze tool zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met bbn adviseurs voor verdere begeleiding.

Start de rekenhulp brandveiligheid

Voor de bewoners van zorginstellingen was dit nooit een relevante vraag; zorg en wonen werd betaald vanuit de Wlz. Met de intreding van het ‘Scheiden van Wonen en Zorg’ geldt ook voor deze groep mensen dat er bewust naar de woonlasten gekeken dient te worden.

Om bewoners van zorginstellingen inzicht te geven in hun huishoudboekje ontwikkelde bbn de Rekenhulp Seniorenzorg.