Whitepaper ‘Shopliften’

‘Shopliften’ is een methode die gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars ondersteunt bij het oplossen van structurele leegstand in (winkel)centrumgebieden. Letterlijk vertaald betekent Shopliften ‘winkeldiefstal’.

Het achterliggende idee is dan ook om winkel vierkante meters weg te nemen (’te stelen’) en te transformeren naar functies die bijdragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het (winkel)centrumgebied.

De basisgedachte hierin is om de kosten voor de transformatie te dekken uit de opbrengsten van andere functies, zoals bijvoorbeeld woningen en/of cultureel-maatschappelijke voorzieningen.

bbn heeft hiertoe een haalbaarheidsscan voor winkelcentra ontwikkeld, waarbij jij als klant zelf aan de knoppen kunt draaien. Zelf bepaal je hoeveel winkel vierkante meters je wegneemt en wat hier weer voor in de plaats komt. De scan toont de haalbaarheid van het programma en biedt de mogelijkheid snel varianten door te rekenen.

Download de whitepaper

Nieuws

Kenniswinkel

Bijeenkomsten