Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Duurzaamheid
  4.  » Portefeuillemanagement

Duurzaam portefeuille-management

Het verduurzamen van de totale vastgoedportefeuille is een uitdaging voor een gemeente, onderwijs- of zorginstelling. Zeker wanneer gebouwen sterk van elkaar verschillen, kost verduurzaming veel tijd en geld. Vaak zijn de ambities groot maar ontbreekt het aan aanvullend budget om alles te realiseren.

Daarom is het belangrijk het beschikbare budget zo goed mogelijk te besteden. Dat kan door eerst de energie te steken in panden waarvan de organisatie zeker weet dat ze die nog lange tijd in portefeuille wil houden.

Analyse van de portefeuille
Het analyseren van de vastgoedportefeuille is een eerste stap. We kijken dan naar:

  • beleidsdoelen van de organisatie
  • maatschappelijk rendement van een gebouw
  • technische staat van een gebouw
  • financieel resultaat per gebouw
  • ontwikkelmogelijkheden
  • gebruikerstevredenheid

Met de stappen in onderstaand schema bekijken we welke huisvestingsbehoefte de organisatie heeft in de komende jaren: is er sprake van groei of krimp? En met hoeveel zekerheid kunnen we daar uitspraken over doen?

Een portefeuilleplan
Het resultaat van deze stappen is een portefeuilleplan. Dit plan maakt duidelijk welke panden een organisatie langdurig in portefeuille wil hebben. Deze panden hebben prioriteit bij het verduurzamen.

Maarten Pullen, adviseur bij bbn: “We hebben al tientallen organisaties kunnen helpen met een vastgoedanalyse en een portefeuilleplan. Het aanbrengen van een strategie in de vastgoedportefeuille helpt een gemeente of zorginstelling om belangrijke keuzes te maken. Het maakt de abstracte ambities ineens concreet. “

 

Vragen?
Maarten Pullen

Maarten Pullen

afdelingsmanager strategie voor gebouw en gebied

mw.pullen@bbn.nl

06 - 20 81 86 53

Meer over Maarten