Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Bouwmanagement
  4.  » Contractmanagement

Contractmanagement

Nadat de handtekening onder een contract is gezet moet de leverancier leveren. Op dat moment begint het contractmanagement.

bbn bewaakt of de contractpartij ook daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt. De manier waarop we dat doen, hangt nauw samen met de contractvorm. Zo hebben we voor Design & Build projecten een methodiek van systeemgerichte contractbewaking. Daarmee beheersen we de risico’s.

Krijgen wat u hebt gekocht; moeilijker is het niet. Dat regelen onze contractmanagers.

Voor de systeemgerichte contractbewaking maken wij gebruik van onze eigen webapplicatie voor contractmanagement: Specsguard. Maar bovenal is het de kennis van onze medewerkers die het succes bepaalt. Met ervaren deskundigen op het gebied van installaties en bouwkunde bewaken wij de kwaliteit.

Vragen?
Johan van Aalten

Johan van Aalten