Select Page
  1. Home
  2.  » 
  3. Bouwkostenmanagement
  4.  » Optimalisatie bouwkosten

Optimalisatie bouwkosten

Als de begroting is gemaakt gaan we die ‘gebruiken’. We zoeken naar de dure of risicovolle elementen en vragen ons af of het anders kan.

Dezelfde kwaliteit of meer voor minder geld; value engineering. Doorgaans levert dat al snel een hele lijst met mogelijkheden op. In overleg met het ontwerpteam gaan we met die mogelijkheden aan de slag. Daar zijn onze opdrachtgevers bijna altijd heel blij mee.

We stellen onszelf altijd de vraag: kunnen we meer kwaliteit bereiken voor minder geld? We dragen daarvoor veel ideeën aan.

Op die manier organiseren we een optimalisatieproces. Dat leidt tot meer kwaliteit of tot een reductie van risico’s. Of allebei. Wij geven de opdrachtgever een set knoppen waaraan gedraaid kan worden, zodat het best mogelijke product ontstaat.

Vragen?
Gerwin Matijssen

Gerwin Matijssen